Privacybeleid

Uw privacy is gewaarborgd.

Sportvoedingplaza.nl gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van het doel waarvoor u ze verstrekt heeft: het zo goed mogelijk informeren over branche- en productontwikkelingen. Sportvoedingplaza.nl verspreidt voor dit laatste doel een email-nieuwsbrief. Iedereen kan zich uitschrijven uit deze email-nieuwsbrief.

Sportvoedingplaza.nl verstrekt uw persoonlijke gegevens, en meer in het bijzonder uw emailadres, niet aan derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

Sportvoedingplaza.nl neemt alle maatregelen om het inzien van uw gegevens af te schermen voor derden.